abrl-lc0

By

ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso académico 2022/23.
Read More
ORDE do 31 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23.
Read More
Con motivo da celebración do Samaín a Residencia presentará eses días unha decoración acorde á celebración, con teas de araña, cabazas, etc. Vaise realizar no CRD un taller de maquillaxe que se levará a cabo por alumnas do centro que fan ciclos desta especialidade. Ademais faranse outro tipo de actividades con disfraces, comida, etc. e...
Read More
Resolución do 8 de outubro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican a listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, correspondentes ao...
Read More
RELACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2021/22 NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ORDENADA POR PUNTUACIÓN LISTAXE-DEFINITIVA-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022-CONVOCATORIA-EXTRAORDINARIADescarga
Read More
Resolución do 29 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, correspondentes ao...
Read More
RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración ata o 28 de setembro de 2021 (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño de 2021). LISTAXE-PROVISIONAL-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022-CONVOCATORIA-EXTRAORDINARIADescarga
Read More
Resolución do 13 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, e así...
Read More
DATA DE INCORPORACIÓN : 15 de setembro HORARIO: de 9,00 a 13,30 H e de 16,00 a 20,00HSerá imprescindible, para incorporarse ó CRD, estar matriculado/a (ter gravados os datos nos ordenadores de matrícula do centro) e formalizados todos os trámites administrativos. DOCUMENTOS A ENTREGAR DEBIDAMENTE ASINADOS O DíA DA INCORPORACIÓN– Documento de Incorporación ó Centro.–...
Read More
1 2 3 4