Actualidade do CRD

Novas e avisos

Resolución do 22 de setembro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios  socioeconómicos) e a puntuación  total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, correspondentes ao período extraordinario nos CRD da Coruña e Ourense, de acordo co...
Ver
Resolución do 22 de agosto de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoasexcluídas, indicando a causa de exclusión, de acordoco previsto no artigo 32 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas...
Ver
1 2 3 5