Actualidade do CRD

Novas e avisos

Resolución do 29 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que sepublican a listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando apuntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación totalpor orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión,correspondentes ao período extraordinario nos CRD da Coruña e Ourense, de acordo co previsto nosartigos 34 e...
Ver
Resolución do 18 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas.
Ver
Resolución do 4 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión, e así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente...
Ver
Relación da lista definitiva de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2023/2024 ordenadas por puntuación.
Ver
1 2 3 8