Persoal docente e non docente

Persoal do centro

O CRD está composto por un amplo número de persoas en dous grupos: o persoal docente e o persoal non docente. Tod@s el@s desenvolven as súas tarefas de forma individual e colectiva, tendo como propósito acadar uns obxectivos comúns que repercuten directamente no bo funcionamento de todas as áreas do Centro Residencial Docente.

O persoal non docente, realiza as funcións que lle corresponden, atendendo sempre aos criterios de:

– Integración dentro da Comunidade Educativa e Residencial do centro.
– Condicións de traballo óptimas e disposición do material axeitado.
– Participación na vida do Centro a través das actividades e da representación no Consello de Residencias, Comisión de menús e outras atendendo as súas propostas

Persoal docente

1

Directora de Centro Residencial

1

Xefa de residencias

4

Coordinadores

18

Colaborador@s e Bolseir@s

7

Titoras/es

1

Servizo de de Coordinación, Intervención e Mediación

Outro persoal

1

Auxiliar de enfermaría

1

Xefa de negociado

1

Auxiliar administrativa

4

Conserxes

+

Outro persoal (limpeza, mantemento, lavandería, cociña, etc )