Colexios residenciais

Contamos cun total de 4 colexios residenciais, conectados entre sí e con capacidade para un total de 338 prazas. Cada un deles recibe un nome que o distingue dos seus contiguos: Atlántico, Gran Sol, Cantábrico e Mare Nostrum. 

Colexio ATLÁNTICO

Equipo Educativo
Email
Titorías

Coordinadora de equipo
Carmen Bestilleiro Garaboa

Educadoras
Carmen Canedo Iglesias
Sara Paz Combarro

Colaboradores/as—Bolseiros
Ana Cal García

Belén Vicente Domínguez

Lucía Cobas Rey

Carlos Gabana Becerra

David Alonso Del Moral

 

atlantico@crdcoruna.gal

Colexio GRAN SOL

Equipo Educativo
Email
Titorías

Coordinadora de equipo
Bárbara Calvete Álvarez

Educadoras
Ángeles Pedreira Vázquez
Marta Sanz Lorenzo

Colaboradores/as—Bolseiros
Sergio Aguiar Araque
Sergio Ferreiro Velo
Lucas Domínguez Teijeiro
Clara Mª Gacio Español
Zenaida Valentín Espíritu

 

 

gransol@crdcoruna.gal

Colexio CANTÁBRICO

Equipo Educativo
Email
Titorías

Coordinadora de equipo
Mª Jesús García Sanjurjo

Educadoras
Rosa Mª Fernández Reinante
Consuelo Pazos García

Colaboradores/as—Bolseiros
Elena Figueiro Díaz
Natalia Iglesias Pose
Andrea Álvarez Estévez
José Manuel Tacón Cristobo
Ernesto Bolón Vigo

cantabrico@crdcoruna.gal

Colexio MARE NOSTRUM

Equipo Educativo
Email
Titorías

Coordinadora de equipo
Teresa López Iglesias

Educadoras
Ana Rodríguez-Trelles Astruga
Ana Caritina Prieto Estévez (sustituta)

Colaboradores/as—Bolseiros
Tania Cadaval Prado
Lucía Santiso Cardama
Andrea Serodio Rodríguez

marenostrum@crdcoruna.gal

Espazos de convivencia

Cun grande número de prazas – arredor das 340 – os catro colexios residenciais que compoñen o CRD da Coruña ofrecen varios espazos de ocio e cohabitabilidade. Potenciamos así a interactuación entre os residentes, permitindo que se establezan vínculos entreles, empregando estes lugares de encontro como nexo de edifcios e habitantes.