Contáctanos

Comunícanos as túas dúbidas e suxerencias

+34 981 667 836

credo.coruna@edu.xunta.es

C/ Salvador Allende, nº 13, 15174 Culleredo (A Coruña)

Horarios de atención ao público

Servizo de administración

De luns a venres

De 09.00 a 14.00

Servizo de conserxería

De luns a venres

De 08.00 a 22.00

Dirección e xefatura

De luns a venres

De 09.00 a 14.00

Dirección

direccion@crdcoruna.gal

Xefatura de Estudos

xefatura@crdcoruna.gal

Titoría de Garda

titoriagarda@crdcoruna.gal

Servizos Médicos

servizomedico@crdcoruna.gal

Colexio Atlántico

atlantico@crdcoruna.gal

Colexio Gran Sol

gransol@crdcoruna.gal

Colexio Cantábrico

cantabrico@crdcoruna.gal

Colexio Mare Nostrum

marenostrum@crdcoruna.gal

Localización

O Centro Residencial atópase no Concello de Culleredo, e ubícase en Acea de Ama, a 5 Km. da Coruña. Son os seus límites, polo norte, a cidade da Coruña, e, ao outro lado da ría do Burgo, o mar; polo sur, o termo municipal de Cerceda; polo leste, os termos municipais de Oleiros, Cambre e Carral; e, polo oeste, coa Coruña Arteixo e Laracha. Está moi ben comunicado coa cidade da Coruña e en moitas situacións, o concello de Culleredo pasou a ser unha cidade dormitorio.