Administración

Category

ORDE do 23 de maio de 2024 pola que se convocan prazas de residencia para persoas colaboradoras bolseiras nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso academico 2024/25(código de procedemento EDC308A)
Read More
ORDE do 23 de maio de 2024 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2024725 (código de procedemento ED306A) Neste curso 2024/25 ofertamos 200 prazas para novos alumnos.
Read More
Resolución do 29 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que sepublican a listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas, indicando apuntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación totalpor orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión,correspondentes ao...
Read More
Resolución do 18 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas.
Read More
Resolución do 4 de setembro de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa...
Read More
Relación da lista definitiva de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2023/2024 ordenadas por puntuación.
Read More
Resolución do 22 de agosto de 2023 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causa...
Read More
Relación da lista provisional de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2023/2024 ordenada por puntuación.
Read More
RDE do 16 de maio de 2023 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2023/24. Neste curso 2023/24 ofertamos 200 prazas para novos alumnos.
Read More
1 2 3