Outubro 2021

Month

Con motivo da celebración do Samaín a Residencia presentará eses días unha decoración acorde á celebración, con teas de araña, cabazas, etc. Vaise realizar no CRD un taller de maquillaxe que se levará a cabo por alumnas do centro que fan ciclos desta especialidade. Ademais faranse outro tipo de actividades con disfraces, comida, etc. e...
Read More
Resolución do 8 de outubro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican a listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, correspondentes ao...
Read More
RELACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2021/22 NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ORDENADA POR PUNTUACIÓN LISTAXE-DEFINITIVA-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022-CONVOCATORIA-EXTRAORDINARIADescarga
Read More