Relación da lista definitiva de prazas de persoas colaboradoras bolseiras curso 2020/21