Agosto 2021

Month

Resolución do 27 de agosto de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, de acordo...
Read More
RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRASCURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN.As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5)días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web do CENTRORESIDENCIAL DOCENTE (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño...
Read More