Listaxe provisional de persoas colaboradoras 2021-22

RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS
CURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN.

As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5)
días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web do CENTRO
RESIDENCIAL DOCENTE (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño de 2021).