Actualidade do CRD

Novas e avisos

Resolución do 13 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polaque se publican as listaxes coas puntuacións definitivas de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, e así mesmo, a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente noque están matriculadas e,...
Ver
DATA DE INCORPORACIÓN : 15 de setembro HORARIO: de 9,00 a 13,30 H e de 16,00 a 20,00HSerá imprescindible, para incorporarse ó CRD, estar matriculado/a (ter gravados os datos nos ordenadores de matrícula do centro) e formalizados todos os trámites administrativos. DOCUMENTOS A ENTREGAR DEBIDAMENTE ASINADOS O DíA DA INCORPORACIÓN– Documento de Incorporación ó Centro.– Autorización Desprazamento Menores– Anexo ll Declaración responsable sobre sintomatoloxía COVID-19 erecollida de datos de contacto....
Ver
RELACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRASCURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN.As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5)días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web do CENTRO RESIDENCIALDOCENTE (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño de 2021). LISTAXE-DEFINITIVA-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022Descarga
Ver
Segundo prevé o artigo 24 (Capítulo IV) do DOG de 15 de xuño de 2021, convócanse 1 praza de residencia parapersoas colaboradoras bolseiras en período extraordinario desde o luns 13 de setembro ata o venres 17 de setembro de 2021. Aviso-convocatoria-extraordinaria-persoas-colaboradoras-bolseirasDescarga
Ver
Resolución do 27 de agosto de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, de acordo co previsto no artigo 32 da Orde do 31 de maio de 2021 pola que...
Ver
1 2 3