Centro pechado o día 24 de Xullo

O día 24 de xullo o centro permanecerá pechado por festividade local.