Setembro 29, 2021

Day

Resolución do 29 de setembro de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola quese publican a listaxes coas puntuacións provisionais de todos as persoas solicitantes admitidas,indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e apuntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoas excluídas, indicando a causade exclusión, correspondentes ao...
Read More