Setembro 9, 2021

Day

DATA DE INCORPORACIÓN : 15 de setembro HORARIO: de 9,00 a 13,30 H e de 16,00 a 20,00HSerá imprescindible, para incorporarse ó CRD, estar matriculado/a (ter gravados os datos nos ordenadores de matrícula do centro) e formalizados todos os trámites administrativos. DOCUMENTOS A ENTREGAR DEBIDAMENTE ASINADOS O DíA DA INCORPORACIÓN– Documento de Incorporación ó Centro.–...
Read More