Normas de incorporación do alumnado – Curso 2021

DATA DE INCORPORACIÓN : 15 de setembro


HORARIO: de 9,00 a 13,30 H e de 16,00 a 20,00H
Será imprescindible, para incorporarse ó CRD, estar matriculado/a (ter gravados os datos nos ordenadores de matrícula do centro) e formalizados todos os trámites administrativos.


DOCUMENTOS A ENTREGAR DEBIDAMENTE ASINADOS O DíA DA INCORPORACIÓN
– Documento de Incorporación ó Centro.
– Autorización Desprazamento Menores
– Anexo ll Declaración responsable sobre sintomatoloxía COVID-19 e
recollida de datos de contacto.


O ALUMNADO TRAERÁ:
– Toallas
– 2 xogos de sabas
– Roupa persoal e de aseo
– 1 termométro
– Recambios necesarios de máscaras e estoxo específico para gardalas

Debido ó protocolo COVID-19 non está permitido o acceso a calquera persoa que non resida no centro (familias, compañeiros/as )


Documentos relacionados