Setembro 24, 2021

Day

RELACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRAS CURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración ata o 28 de setembro de 2021 (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño de 2021). LISTAXE-PROVISIONAL-DE-PERSOAS-COLABORADORAS-2021-2022-CONVOCATORIA-EXTRAORDINARIADescarga
Read More