Setembro 8, 2021

Day

RELACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE PRAZAS DE PERSOAS COLABORADORAS BOLSEIRASCURSO 2021/22 ORDENADA POR PUNTUACIÓN.As persoas solicitantes poderán formular reclamación ante a comisión de valoración no prazo de cinco (5)días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación na páxina web do CENTRO RESIDENCIALDOCENTE (segundo o DOG NÚM. 112 do 15 de xuño...
Read More
Segundo prevé o artigo 24 (Capítulo IV) do DOG de 15 de xuño de 2021, convócanse 1 praza de residencia parapersoas colaboradoras bolseiras en período extraordinario desde o luns 13 de setembro ata o venres 17 de setembro de 2021. Aviso-convocatoria-extraordinaria-persoas-colaboradoras-bolseirasDescarga
Read More