Listaxe provisional de persoas admitidas no centro curso 2022 – 2023

Resolución do 22 de agosto de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións provisionais de todas as persoas solicitantes admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por orde descendente; a relación provisional de persoasexcluídas, indicando a causa de exclusión, de acordoco previsto no artigo 32 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2022/23 (DOG núm. 107, do 6 de xuño).