Autorización de ausencia e autorización de actividades (menores)